Dolandırıcı; birini aldatarak mal veya parasını alan kimsedir. Dolandırıcılar genellikle, evrak sahteciliği, kimlik hırsızlığı, teknoloji odaklı hırsızlıklar gibi bilinen çeşitli sahtecilik yöntemlerini kullanırlar. Pek çok dolandırıcılık yöntemi bulunmaktadır. Havale/EFT dolandırıcılığı, sahte müracaat, kartlı işlem dolandırıcılıkları vb. Dolandırıcılık eylemi veya girişimi kanunen suç teşkil etmektedir. Bu tür bir durumla karşılaşıldığında olayın büyük veya küçük olduğuna bakılmadan [...]

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde üretilen bilimsel hesap makineleri, ara sonuçları toplayan, eski sonuçları saklayıp, gerektiğinde yeniden kullanmayı sağlayan, trigonometrik, istatistiksel ve ileri matematik fonksiyonları içeren ve programlanabilme özellikleri ile daha çok bilgisayarlara benzeyen çok karmaşık elektronik cihazlar haline geldi. Finansal açıdan da özel olarak tasarlanan bu hesap makineleri ile işlemler çok daha hızlı ve çok [...]

Mali tabloların analizi, muhasebe sürecinin son aşamasıdır. Mali tablo analizinin amaçları; ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak, gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yardımcı olmak ve varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi vermektir. Mali analizin başarılı olabilmesi için; tabloların, muhasebe temel kavramlarına ve muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış olması ve analizi yapan [...]

Bankalar, sermayenin, teşebbüs alanına aktarılmasını sağlayan ve kendilerine özgü özellikleri ile ekonomik hayatın sürdürülebilmesi için gerekli olan çeşitli hizmetleri üreten kurumlardır. Bankaların ekonomi sistem içerisinde; finansal aracılık yapma, kaynak akıcılığını sağlama, kaynak kullanımında etkinliğin temini vb. yeri vardır. Bankaların temel faaliyet alanları, kredi ticareti olmakla birlikte günümüzde bankalar tahsilat yapan, varlığa dayalı menkul kıymet çıkaran [...]

VOB, Türkiye’nin ilk özel borsa kuruluşudur. VOB ‘da vadeli işlem sözleşmeleri alınıp satılmaktadır. Yaşadığımız dünyada pek çok mal ya da hizmet fiyatı serbest piyasa koşullarında arz ve talebe göre belirlenmekte ve fiyatlar sürekli değişkenlik göstermektedir. Şu anda sahip olunan bir mal ya da hizmeti piyasa koşullarındaki fiyat üzerinden alıp satabilmekteyiz. Peki, ileri bir tarihte sahip [...]