Ekonomik büyüme ve dış ticaret arasında çok önemli bir ilişki vardır. Dolayısıyla bir ülkenin ihracat ve ithalat verileri o ülkenin ekonomisine dair çok şey ifade eder. Peki, ülkemizde dış ticaret ne durumda? İhracat ve ithalat verileri nasıl? Gelin, birlikte öğrenelim.

80’lerin başında ABD çok büyük bir ekonomik krizle mücadele ediyordu. Bir yandan işsizlik artmış bir yandan da enflasyon tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu sorunlarla savaşmak için ‘’aşağı sızdırma” olarak adlandırılan yeni bir politika uygulandı. Peki, bu politika nedir? Gerçekten ekonomiyi canlandırdı mı ya da halkın refah seviyesini artırdı mı? Gelin, birlikte öğrenelim

Bir ülkede üretim artarsa kişi başına düşen millî gelir artar ve ülke zenginleşir. Peki, üretim nasıl artar? Millî gelir nasıl yükselir? Bir ülkenin ekonomisi nasıl gelişir? Gelin, birlikte öğrenelim.

Birçoğumuz büyümenin kelime anlamı olarak gelişmek olduğunu bilir. Ancak, büyümenin ilerleyişi kontrolsüzse yine de iyi anlama gelebilir mi? Peki, ekonominin sonsuza kadar büyümesi mümkün mü? Bu soruların ve daha fazlasının cevabı eğitimimizde!

Ekonomik krizde ucuz ve sağlıklı beslenmek hayal mi? Evet, ülkece zor günlerden geçiyoruz ve fiyatlardaki artış hepimizi etkiliyor. özellikle gıda fiyatlarındaki artış sofralarımızda etkisini gösteriyor. Düşük bütçeyle sağlıklı beslenmek mümkün mü? Peki nasıl hem cebimize hem sağlığımıza uygun gıdalar tüketeceğiz? Gelin birlikte öğrenelim.

Döviz kurundaki değişimler hepimizi etkiliyor değil mi? Peki, kuru kim belirliyor? Ekonomi, bilimsel verilerle yönetilirse öngörülebilir ve hesaplanabilir bir alandır. öyleyse krizler nasıl ortaya çıkıyor? Gelin, bu soruların ve daha fazlasının cevabını birlikte öğrenelim.

Kapitalizm, Sanayi Devrimi ile birlikte uygulanmaya başladı. Farklı birçok uygulama yöntemi bulunur. Peki, sizce günümüzde kapitalizm iyi işliyor mu? Yarattığı sorunlar neler? Yeni bir sisteme ihtiyacımız var mı? Ya da bu sorunlar nasıl değiştirilebilir? Bu soruların ve daha fazlasının yanıtı eğitimimizde!

Bugün küresel gemi trafiğinin yaklaşık %30’u Süveyş Kanalı’ndan geçiyor. Bu kanalın tarihte çok önemli bir yeri var. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sürecinden Avrupa’nın siyasi yapısına kadar büyük değişikliklere neden oldu. Peki, Süveyş Kanalı dünyayı nasıl değiştirdi? Gelin, birlikte öğrenelim.