Piyasa dinamiklerini derinlemesine anlamaya ve rekabetçi bir iş ortamında öne çıkmaya hazır mısınız? İşte karşınızda, profesyonel iş yaşamınızda fark yaratacak bir eğitim: Rekabet Hukuku! Neden İzlemelisiniz? Rekabet Hukukunda Uzmanlaşın: Piyasaların nasıl işlediğini, rekabetin nasıl korunduğunu ve rekabet hukukunun iş dünyasına etkilerini öğrenin. Bu bilgiler, iş dünyasında karşılaşabileceğiniz zorluklarla başa çıkmanızda size rehberlik edecek. Rekabet Hukukunun [...]

14 Aralık 2009 tarihinde 27438 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan, 5941 sayılı çek Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla 19 Mart 1985 tarihli ve 3167 sayılı çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun yürürlükten kaldırıldı. Bu kanunun amacı; çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, çek kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına, Kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda [...]

Fikri Mülkiyet Hakları; Sınai Haklar ve Fikri Haklar olarak iki kategoriye ayrılır. Patent; bir buluş için buluş sahibine, devlet tarafından verilen bir sınai mülkiyet hakkıdır. Endüstriyel tasarımlar, bir ürünün tümü veya bir parçası ya da üzerinde süslemenin, çizgi, şekil, biçim, doku, malzeme veya esneklik gibi duyu ile algılanan çeşitli unsur ve özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade [...]

Hayatımız boyunca ev kiralarken, araba satarken, işe başlarken ve daha birçok konuda sözleşme yapmak zorunda kalıyoruz. Peki, sözleşme nasıl hazırlanır, tarafların yükümlülükleri nelerdir? Sözleşme nasıl feshedilir? Bunların ve daha fazlasının cevabı eğitimimizde!

Suç gelirinin aklanması üç aşamadan oluşan bir süreçle gerçekleştirilir. Bu aşamalar; yerleştirme, ayrıştırma, bütünleştirmedir. Suç geliri aklamada pek çok yöntem kullanılabilir. Aklama yöntemleri ülkeden ülkeye, finansal sistemlerde kullanılan araçların çeşitliliğine bağlı olarak değişir. Peki, üzerimize düşen görevler nelerdir? Bu eğitimde sizlere; suç gelirlerinin tanımı, tarihçesi, aklama aşamaları, müşterini tanı ilkesi, şüpheli işlem tipleri ve bildirimi, [...]

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun 7 Aralık 1994 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiştir. Kanun 13 Aralık 1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Rekabet Hukuku, serbest pazar ekonomisinin aksak işleyişi nedeniyle ortaya çıkan tekeller ve kartellerden kaynaklanan toplumsal zararların önlenmesi için gereklidir. Rekabet hukukunun amacı tüketiciyi korumak değil, toplumsal refahı artırmaktır. Rekabet, serbest pazar [...]

SOX yasası, şirketlerin finansal raporlar üzerindeki kontrollerin iyileştirilmesini amaçlayan ve etkin kurumsal yönetimi destekleyen bir çaba olarak görülerek, ABD’deki borsalarda işlem gören halka açık şirketlerin tamamını kapsayacak şekilde 30 Temmuz 2002’de imzalanmıştır. SOX yasası, Halka Açık Şirketler Muhasebe Reformu ve Yatırımcıyı Koruma Yasası olarak da bilinir ve tam adı Sarbanes-Oxley yasasıdır. SOX ile ilgili önemli [...]

Ticaret, üretim ve tüketim arasındaki alışveriş faaliyetleridir. Aynı zamanda ticari faaliyetler, kişilerin borçlanmalarına neden olur. Hukuk sistemi; borçlunun borcunu zamanında yerine getirmemesi durumunda alacaklıya talep hakkı tanır. Bu hak alacaklının, yargı ve icra organlarına başvurabilmesini ifade eder. Borçlu, alacaklının taleplerine karşı, mal varlığı ile sorumludur. Gerekirse borçlunun mal varlığı satılarak alacak kapatmaya çalışılır. Alacaklı durumunda [...]

Vergi hukukunda tüm vatandaşlara tanınan bazı indirimler ve avantajlar vardır. Yakıt tüketiminden araç kiralamaya, çocuğunuzun kreş masraflarından çalışanlarınıza verdiğiniz yemek kartına kadar birçok gelir ve gider kaleminde bu indirimlerden yararlanabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin birlikte öğrenelim.

Yeni çek Yasası, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak için alınan önlemlere katkıda bulunur. 5941 sayılı yasayla çek defterlerinin içerikleri, çek düzenlenmesine ve kullanımına ilişkin esaslar ile karşılıksız çekler için uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. Bu kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenleme ve kullanımına, çek hamillerinin korunmasına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda [...]