İnsan Kaynakları

Etkili İş Mülakatı

İş arama süreci, kariyer hedefini belirlemekle başlar, iş sözleşmesini imzalayana kadar devam eder. Bu zaman zarfında yapacağınız iş görüşmeleri oldukça önemlidir. Görüşme sırasında dikkat etmeniz gerekenler kadar, hazırlık aşamasında ve mülakat sonrasında da dikkat etmeniz gereken önemli konular var. Bu eğitimde sizlere, bu süreçte yararınıza olacak önemli bilgileri ve tüm süreç boyunca bilmeniz gereken önemli [...]

İnsan Kaynakları

Etkili İşe Alım

Hiç uzunca süren mülakat aşamaları sonrasında, buna rağmen yanlış kişiyi işe aldığınız oldu mu? Hatalı işe alma kararları, hem çalıştığınız kurumda kayıplara, hem de düzeltilmesi zor sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle işe alım sürecinde gerçekten uygun adayları seçmeniz oldukça önemli. Bu eğitimde sizlere etkili işe alımın inceliklerini, iş mülakatlarının verimli olmasını sağlamak için gerekli ipuçlarını [...]

çalışanlara zor ve karmaşık konuları nasıl anlatabilirsiniz? Hikâye anlatırken nelere dikkat etmelisiniz? Tüm bu soruların cevapları sizin için hazırladığımız bu kısa eğitimimizde! Yararlı olması dileğiyle.

Hepimiz toplumda bir arada yaşayabilmek için disiplinli olmaya dikkat ederiz. çünkü disiplinli olmak tüm ilişkilerimizin devamlılığı için oldukça önemlidir. İster aile veya arkadaşlık ilişkilerinizde ister çalıştığınız veya ziyaret ettiğiniz kurum ve kuruluşlarda olsun her organizasyonun kendi içinde disiplini sağlaması gerektiğini ve bizlerin de disiplin kurallarına uymamız gerektiğini unutmayın. Peki, bu kurallar neye göre hazırlanır? Disiplin [...]

İşe aldığınız çalışanlarınızın, kurumunuza alışma süreleri vardır. Bu sürece uyum, işinizin devamlılığı ve gelişmesi için oldukça önemlidir. Ancak işe alıştırma programının sadece işe yeni başlayan çalışanlarınızı değil, işletmedeki terfi eden diğer çalışanlarınıza da yönelik olabileceğini; başarılı bir işe alıştırma sürecinde verimlilik ve kârın artacağını unutmayın. Peki, bunun için neler yapmanız gerekir? Gelin, birlikte öğrenelim. Yararlı [...]

Performans; bir çalışanın belirli bir sürede kendisine verilen görevi yerine getirmek amacıyla elde ettiği sonuçlardır. Performans yönetimi ise, çalışanları kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayacak şekilde motive etmektir. çalışanlarınızın performanslarından daha etkili sonuçlar almak için; hedef belirleme, değerlendirme, geri bildirim ve ödüllendirme aşamalarından oluşan sistematik bir yönetim uygulamalısınız. İşte o zaman çalışanlarınızın performanslarını daha net ve [...]

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Planlaması

Planlama; işletmenin nereye, nasıl gideceğinin belirlenmesidir. İnsan Kaynakları planlaması; yönetimin, organizasyonun şimdi ve gelecekte arzuladığı duruma uygun personellerin belirlenmesi için yürüttüğü faaliyetlerin tümüdür. İnsan Kaynakları planlarının etkili olabilmesi için organizasyonunuzu uzun dönemli planlardan ve faaliyet planlarından çıkarmanız gerekir. Peki, bunun için sınırları nasıl belirleyebilirsiniz? Planlama sürecini nasıl açıklayabilirsiniz? Bilgi Sistem Departmanı ve İnsan Kaynakları Departmanı [...]

İşçi sendikaları, işçi sınıfının ekonomik ve toplumsal alanlardaki hak ve çıkarlarını savunan, yaşam ve çalışma koşullarını geliştirmeyi amaçlayan örgütlerdir. Uzun çalışma saatleri, iş güvenliğinin yetersizliği gibi unsurlar devletin, işçilere yasal haklar tanımasını sağladı. Peki, işçi sendikaları nasıl ortaya çıktı? Görevleri nelerdir? İş uyuşmazlıklarına ne yol açar? Bu soruların ve daha fazlasının cevabı sizin için hazırladığımız [...]

ücret yönetiminin ve ücreti etkileyen faktörlerin belirlenmesi, kurum içi organizasyonun sürekliliği için önemlidir. İşverenlerin çalışanına sağladığı; para, mallar veya hizmetlerin hepsi ücretlendirme sistemini oluşturur. Bu sistemin planlanması, organize edilmesi, yönlendirilmesi, koordine ve kontrol edilmesi de ücret yönetimi olarak adlandırılır. Sizce iş değerleme, ücret yönetiminin önemi, ücret yapısı ve düzeyini etkileyen faktörler nelerdir? çalışanlarınız arasında adil [...]

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarının sağlanması, istihdam edilmesi ve yönlendirilmesine yönelik kavramsal bir çerçeve sunar. Bu çerçeve içinde yer alan faaliyetlerin tümü; işletmenizin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmenizde, çalışanlarınızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamanızda ve sosyal sorumluluklarınızı yerine getirmenizde size kolaylık sağlar. Peki, insan kaynaklarının temel işlevi nelerdir? Yöneticilerin sorumlulukları nedir? İnsan Kaynakları Bölümünü [...]

Sizler için hazırladığımız “İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Programı” eğitiminde, insan kaynakları yönetiminin önemi, faaliyet alanları, şirket içindeki ilkeleri ve fonksiyonları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aktarmak amaçladık. Günümüzde hızlı ve sürekli bir şekilde yaşanan değişimler, günlük hayatta olduğu gibi çalışma ortamında da değişiklikleri beraberinde getiriyor. Bu durum da giderek “İnsan Kaynakları Yönetimi” kavramının önem kazanmasını sağlıyor. [...]

Eğitmen, danışman, mentor, koç kimlere denir? Bu dört kavram çalışma ve eğitim işlevleri bakımından birbirlerinden farklı olsa da sürekli karıştırılır. Şimdi bu kavramların her birine ‘’Nasıl yapmalıyım?” sorusunu sorarak iyi bir eğitimcinin sahip olması gereken özellikleri, performans değerlendirmesini ve eğitim verme süreçlerini öğreneceğiz. Yararlı olması dileğiyle.

Bir işletmenin en önemli kaynaklarından biri insan kaynaklarıdır. Çünkü işletmelerin büyümesi ve gelişmesi için insan kaynaklarını doğru yönetmesi gerekir. Peki, bu konuda üst yönetime ne düşer? Gelin, birlikte öğrenelim.

Merhaba, İşe alım politikaları, şirketlerin başarısında büyük bir rol oynar. Peki, işe alım süreçlerinde doğru bir değerlendirme yapabildiğinize inanıyor musunuz? Size bu konuda anlatacak bir hikâyemiz var. Bu hikâyeden sonra, işe alım politikalarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Neden Bu Eğitimi İzlemelisiniz? * İşe Alımda İnsanı Anlamak: İşe alım süreçlerinde sıradanlaşmış yaklaşımların ne kadar yanıltıcı olabileceğini [...]

İnsan Kaynakları

Mülakat Teknikleri -1

Mülakat süreci, yeteneği bulma ve seçmenin yanı sıra, kurum kültürü ve davranışlarını dışarıya sergileyen bir süreçtir. Peki siz mülakatları yaparken bu süreçte kâşif misiniz, yargıç mı? Unutmayın, mülakata girmeden önce, sergilemeniz gereken tavrı belirlemeniz gerekir. Bu sayede olası ön yargı ve takıntıları görebilir ve zihinsel olarak hazır olursunuz. Peki, nasıl hazırlık yapacaksınız? Gelin, hep beraber [...]

Mutlu çalışanlar, mutlu ve üretken bir şirket demek. Bu yüzden her işveren çalışanlarının mutlu olmasını ister. Ama bazen bunu nasıl yapacağını bilemez ve mutsuz çalışanların farkına varamaz. Peki, mutsuz çalışanlar nasıl fark edilir? Daha da önemlisi mutsuz çalışanlara nasıl yardım edilir? Gelin, birlikte öğrenelim.

Günümüzde kurumların hayatta kalıp rekabette öne geçmeleri için geleneksel yapılarından kurtularak öğrenen organizasyonlara dönüşmeleri gerekir. Peki, nasıl öğrenen bir organizasyon olunur? Gelin, birlikte öğrenelim.

İnsan Kaynakları

Organizasyonel Yapılanma

Yöneticiler ve insan kaynakları uzmanları zamanlarının büyük bir bölümünü organizasyon yapısı ile ilgili problemleri çözmeye ayırmaktadır. Bazı kurumlar problemlerin çözümü için organizasyon şemalarını aynı yıl içerisinde dahi birkaç kez değiştirmektedir. Ancak tüm bunlara rağmen kurumun ihtiyaç duyduğu rekabet avantajı, müşteri sadakati, verimlilik artışı ve maliyet avantajı sağlanamamaktadır. Bunun nedeni bir kurumun başarılı olması için organizasyon [...]

İnsan Kaynakları

Performans Değerlendirme

Performans değerlendirme yapıldığında çalışanlar, şirketin kendilerinden ne beklediğini bilirler. Hem yetkinliklerin gelişimi hem de hedef belirleme için neyin daha iyi olacağı konusunda bilinçlenirler. Sizin için hazırladığımız bu eğitimde sizlere; performans değerlendirmenin özelliklerini, nasıl yapılması gerektiğini ve çalışanlarınızın yetkinliklerini anlatacağız. Yararlı olması dileğiyle.

İnsan Kaynakları

Performans Yönetimi

Performans yönetimi yalnızca; performansa bağlı ücretlendirme, amaçlar ve hedefler belirlemek veya motive ve disiplinli bir şekilde çalışmak değildir. Performans yönetimi, sonuç almakla ilgilidir. İnsanları en iyi şekilde değerlendirir ve kişilerin potansiyellerini gerçekleştirmelerinde yardımcı olur. Kurumun amaç ve hedefleri etrafında ortak bir vizyona ulaşılmasını sağlar. Bu eğitimle performans yönetim bilginizi ve yaklaşımınızı geliştirecek; bireysel, kurumsal ve [...]