Standartlar

5S Metodu

Kaliteli, verimli ve düzenli bir çalışma ortamında çalışmayı kim istemez. Bunun için size 1950’lerden gelen bir metodu önereceğiz. Karşınızda 5S Metodu! Toparlama, Düzen, Temizlik, Standartlaştırma ve Disiplin aşamalarından oluşan bu metod, hemen her alana uygulanabiliyor. üstelik yöneticiden, çalışana kadar herkese pek çok yararı var. Merak etmeyin! Sizler için her aşamayı en ince ayrıntısını düşünerek anlattık. [...]

Enerji, insan yaşamı için günümüzün olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Nüfus artışı, konfor standartlarının yükselmesi, sanayi ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak enerji tüketimi de hızla artıyor. Ancak unutmamalıyız ki enerji üretilirken veya tüketirken sınırlı doğal kaynaklarımızdan kullanıyoruz. Buna ek olarak küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının büyük bir kısmı da enerji üretimi ve tüketimi sırasında doğaya [...]

ISO 50001, kuruluşlara ölçülebilir maliyet avantajları sunan bir yönetim sistemidir. Enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji tasarrufu yapılmasını, enerji giderlerinin düşürülmesini ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasını sağlar. Peki ama nasıl? Gelin, birlikte öğrenelim!

Kalite yönetim sistemini oluşturmak için yapmanız gerekenleri biliyor musunuz? Ya da kalite yönetim sisteminin prensipleri nelerdir diye sorsak? Evet, ISO 9001 hakkında bilmeniz gereken oldukça fazla bilgi var. Aynı zamanda kaliteli yönetim sistemi oluşturmanın bazı şartları ve prensipleri de…örneğin; müşteri odaklılık, liderlik, kişilerin katılımı, sürekli iyileştirme bunlardan sadece birkaçı. Sizin için hazırladığımız eğitimimizde konuyla ilgili [...]

İç denetimin ne olduğunu biliyor musunuz? Peki, nasıl uygulanır ve kuruma nasıl yararlar sağlar? Evet, birçok kurumda denetim çok önemli bir konu hâline geldi. Çünkü denetim, kalitenin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini ölçer. Bu eğitimde ISO 9001:2015 standartlarına göre iç denetime dair her şeyi anlatıyoruz. Hazırsanız başlayalım.

ISO 9000, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür. ISO 9001 ise “Kalite Yönetim Sistemlerinin” kurulması sırasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Diğer bir deyişle verilen belgenin adıdır. ISO 9001:2008, her 5 yılda bir [...]

İflas eden dev bir enerji şirketi, milyarlarca dolarlık kayıp, binlerce işsiz… Birkaç kişinin aldığı yasa dışı kararların ülkede yarattığı büyük çöküşü duydunuz mu? Bu hikaye gerçek! Rüşvet ve yolsuzluk inanılmaz felaketlere yol açabilir. Bu felaketleri önlemek için ne yapabilirsiniz? İşte tam bu noktada ISO 37001 devreye giriyor! *Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?* – Rüşvet ve yolsuzluk [...]