Hepimiz ana dilimizi doğru kullanmak isteriz. Peki Türkçeyi gerçekten doğru kullandığınızı düşünüyor musunuz? Ya da sözcüklerin doğru anlamlarını biliyor musunuz? Birçoğumuz zaman zaman sözcükleri yanlış telaffuz ettiğimiz ya da yanlış yerde kullandığımız için anlaşmazlıklar yaşarız. Karşımızdaki kişi bizi yanlış anlar ya da hiç anlamaz. Peki ne yapmalıyız? Sizin için hazırladığımız eğitim sayesinde sözcüklerin doğru telaffuzunu [...]

Kelimeleri doğru kullanıyor musunuz? Bağlaçları doğru yazıyor musunuz? Yoksa siz öz güven ve ön yargı kelimelerinin bitişik mi yazıldığını sanıyorsunuz? En önemlisi, düzeltme işaretlerinin hâlâ kullanıldığını bilmiyor musunuz? öyleyse sizi eğitimimize bekliyoruz.

İnsanlar toplu yaşamaya başladığından beri anlaşmaya ihtiyaç duyuyor. Bu sayede diller gelişiyor. Her toplum kendine özgü sesler ve söyleyişlerle kendi dilini oluşturuyor. Dil; duygu ve düşüncelerimizi, ümit ve hayallerimizi, strateji ve hedeflerimizi, başkalarına anlatıp aktarmanın ve iletişim kurmanın en önemli öğesidir. Diller kimi zaman, farklı dillerden kelimelerle ‘sözde’ zenginleştirilir, kimi zaman da yanlış kullanımlar ve [...]