Delegasyon

Etkili Delegasyon

Bir yöneticinin işin niteliğine ve çalışanın özelliklerine göre kimi konuları çalışanının yapması için yetki devretmesine delegasyon denir. Ancak birçok durumda hem yöneticiden hem çalışandan hem de işin doğasından kaynaklanan bazı nedenlerden ötürü delegasyon süreçleri zaman zaman karışık bir süreç izleyebilir. Bu durum hem yöneticinin hem çalışanın verimliliklerini ve gelişmelerine engel olur. Bu eğitimimizde delegasyon sürecini [...]

Delegasyon

Kısaca Delegasyon

Bir işin yapılması için, sorumlulukların bir başkasına verilmesi, delegasyonun temel tanımıdır. Klasik yöneticilikten çok, çağdaş yöneticiliğe doğru geçişte ilgi odağı artık iş değil birey olmuştur. Bu süreçle birlikte de “delegasyon” ve “yetkilendirme, yetki devri” kavramları ortaya çıktı. Başarılı delegasyon çift yönlü bir süreçtir. Hem delege edilen hem de delege eden bu süreç içerisinde sorumluluklara sahiptir. [...]