Atık ve Karbon Yönetimi

Atık Beyanı

Dünya’da iklim değişikliğinin etkileri giderek büyüyor. Bu nedenle atık üreten ve atığa neden olan herkesin bazı sorumlulukları var. Peki, sorumluluklarımız neler? İklim değişikliğinin önüne geçmek için neler yapabiliriz? Yanıtları eğitimimizde!

Atık ve Karbon Yönetimi

Atık Su Arıtma Tesisleri

Atık sular hem doğayı hem de sağlığımızı tehdit ediyor. özellikle sanayide üretim prosesi sonucu oluşan atık suların önemi oldukça fazla. Peki, ne yapmalıyız? Endişelenmeyin, bu eğitimde endüstriyel atık su arıtma tesisleri ve işletimi, atık su geri kazanımı ile gri su geri kazanımının ne olduğunu ve önemini öğreneceğiz.Yararlı olması dileğiyle.

Atık ve Karbon Yönetimi

Atık Yönetimi

Türkiye’de yaklaşık 2.1 milyar TL toplam ekonomik değere sahip atık var. Bu atıkları doğru şekilde bertaraf etmezsek ya da yönetmezsek doğaya ve Dünyamıza çok büyük zararlar verebilir. Peki, atık yönetimi nedir? Nasıl yapılır? Gelin, tüm detayları birlikte öğrenelim.

Karbon ayak izi; bir insanın, ülkenin ya da kuruluşun faaliyetleri sonucunda atmosfere saldığı sera gazlarının miktarıdır. Tabii ki, sadece bu kadar da değil! Peki, karbon ayak izini nasıl azaltabiliriz? Gelin, birlikte öğrenelim.

Günümüzde atık yönetimi, sağlığımız ve çevremiz için son derece önemli bir konu hâline geldi. Özellikle metal endüstrisi atıkları, içerdikleri tehlikeli maddeler nedeniyle çok risklidir. Peki, bu tehlikelere karşı için hangi atık yönetimi uygulamalarını kullanabiliriz? Hangi adımlarla sağlığımızı ve çevremizi koruyabiliriz? Gelin, tüm detayları birlikte öğrenelim.

Endüstriyel atıkların doğru bir şekilde ayrıştırılıp geri kazanılması, enerji tasarrufu ve doğal kaynakların korunması için son derece önemlidir. Peki, atıklar nasıl geri kazanılır? Atık bertarafı için hangi yöntemler kullanılmalıdır? Bunların ve daha fazlasının cevabı eğitimimizde!

Atık ve Karbon Yönetimi

Endüstriyel Atıkların Yönetimi

Ülkemizde, endüstriyel atık yönetim çalışmalarının yetersiz olması nedeniyle endüstriyel atık miktarı giderek artıyor. Var olan bertaraf tesisleri ise firmaların taleplerine yetişemiyor. Bu nedenle AB ülkelerine ihracat yapan sanayi tesisleri zor durumda kalıyor. Peki, bu durumun önüne nasıl geçebiliriz? Gelin, birlikte öğrenelim!

Atık ve Karbon Yönetimi

Entegre Su Kaynakları Yönetimi

Yaşadığımız bu güzel gezegende su kaynaklarımız gün geçtikçe azalıyor. Günlük ihtiyaçlarımızın yanı sıra tarım, sanayi ve enerji üretiminde giderek artan su kullanımı nedeniyle su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Peki, suyu nasıl bilinçli kullanacağız? Entegre su kaynakları yönetimi bu noktada neden önemli? Gelin, birlikte bakalım!

Atık ve Karbon Yönetimi

ETS Nedir?

Dünyada iklim değişikliği giderek artıyor. İklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden biri sera gazı emisyonlarının artmasıdır. Tüm Dünyada yetkili kurum ve kuruluşlar sera gazı emisyonlarının azaltılması ile ilgili projeler yürütülüyor. Bu konudaki en önemli projelerden biri de ETS’dir. Peki, ETS nedir? ETS kapsamına giren gazlar ve sektörler nelerdir? Bu soruların ve daha fazlasının cevabı eğitimimizde!

Her gün soframızdan eksik etmediğimiz süt ve süt ürünlerinden kaynaklı atık su miktarının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Süt ve süt ürünleri üretimi prosesleri; üretim adımlarının çoğu su ile ilgilidir. Bu eğitimimizde size gıda sektöründe atık suları nasıl bertaraf edeceğinizi ve uygulama yöntemlerini anlatacağız.Yararlı olması dileğiyle.

Atmosferde sera gazı emisyonlarının artması iklim değişikliğine sebep olur. Bu nedenle şirketler ve kuruluşlar karbon salınımı azaltmak için çalışmalar yürütür. Peki, ürünlerin ne kadar karbon salınımına sebep olduğunu hesaplayabilmek için hangi standart kullanılır? Gelin, birlikte öğrenelim.

Atık ve Karbon Yönetimi

Karbon Ayak İzini Azaltıcı Yöntemler

Kurumsal ya da bireysel faaliyetlerin bir sonucu olarak atmosferde artan sera gazı miktarının karbondioksit cinsinden hesaplanmasına karbon ayak izi denir. Bir nevi dünyanın doğal dengesini bozacak şekilde attığımız her adım karbon ayak izidir. Peki, karbon ayak izini nasıl azaltabiliriz? Gelin, birlikte öğrenelim!

Metal endüstrisi yüksek sıcaklıkta toksik özelliğe sahip ağır metallerin ve metal işleme kimyasallarının sıkça kullanıldığı büyük bir endüstridir. İşte bu nedenle işletmelerde metal sularını arıtmak ve geri dönüştürmek gerekir. Peki, bu nasıl mümkün olabilir? Ve bu neden önemlidir? Gelin, birlikte öğrenelim!

Atık ve Karbon Yönetimi

Su Ayak İzi ve Azaltma Yöntemleri

Su ayak izinin ne olduğunu biliyor musunuz? Bir ürünün, üretim sürecinde doğrudan veya dolaylı olarak tüketilen veya kirletilen tatlı su miktarı “su ayak izi” olarak tanımlanır. Dolaylı olarak tükettiğimiz bu suyu görmüyor olsak da genellikle sandığımızdan çok daha fazlasını harcarız. Peki, bu nasıl olabilir? Hadi, gelin birlikte öğrenelim.

Tekstil endüstrisi hem Türkiye’nin global piyasada en çok yer aldığı endüstrilerden biridir hem de Türk ekonomisinin lokomotifidir. Ancak ne yazık ki tekstil ürünlerinden kaynaklanan atık sular büyük bir su kirliliğine neden oluyor. Peki, bu kirlilik nasıl önlenebilir? Sürdürülebilir atık su arıtma metotları nasıl geliştirilebilir? Hangi artıma yöntemleri kullanılmalı? Gelin, birlikte öğrenelim.